Ing. Vlastimil Pažourek

Místo narození: 
Děčín, Czech Republic
Zdroj: 
VP - autor

Narodil se v roce 1967 v Děčíně. Při studiu na VŠDS v Žilině byl výrazně ovlivněn událostmi roku 1989. V letech 1992-1998 pracoval v Okresním muzeu v Děčíně a zakládal místní muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou. Dva roky působil v Praze, v Dopravním rozvojovém středisku. externě učil pět let na ČVUT Fakultě dopravní - Dějiny dopravy a Vodní cesty a lodní dopravu. V roce 2000 organizoval pro Pražskou paroplavební společnost výstavu "Parníkem po Praze" v Národním muzeu. Od roku 2000 byl zaměstnán na Úřadu práce v Děčíně jako analytik trhu práce a jako vedoucí oddělení trhu práce.

Je zakládajícím členem Společnosti přátel Děčína Amici Decini, spolku, který se od roku 1990 angažoval v obnově a rozvoji společenského a kulturního života v Děčíně.
Je zakladatelem a předsedou Spolku přátel plavby, který už přes dvacetpět let sdružuje zájemce o historii, současnost a budoucnost lodní dopravy z celé České republiky ale i ze SRN. Spolek vydává vlastní sborník "Labsko-vltavská plavba" pomáhal vydávat celou řadu publikací k historii české lodní dopravy, pořádá pravidelné přednášky, exkurze a pomáhá osvětě v oblasti lodní dopravy.
V roce 2000 založil a byl prvním předsedou Iniciativy pro děčínský zámek (dnes po přejmenování Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti), spolku, který se angažoval ve snaze obnovit zámek v Děčíně. Jako organizátor spolku na zámku zaváděl průvodcovský program a průvodcovskou službu a to až do roku 2007, kdy byla předána městu Děčín. Spolek byl a je významným vydatelem regionální vlastivědné literatury. Za spolek organizoval dva velké kulturní projekty dokumentující česko-saskou historii "páni z Bünau v Čechách a Sasku" a "Hranice - Grenze 1459".
Je angažován ve společenském dění v Děčíně, v minulosti byl členem Občanské demokratické aliance. Od roku 2006 byl zastupitel města Děčína zvolený za Volbu pro město Děčín, v letech 2010-2014 byl uvolněným členem rady města s působností pro oblast zaměstnanosti, cestovního ruchu. Z té doby je odpovědný např. za vznik Střediska městských služeb, Strategického plánu rozvoje města do roku 2020, nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek (od roku 2010), Strategie na podporu podnikání, lezecké stěny pro veřejnost "ferraty" na Pastýřské stěně nebo za změnu organizace přívozu v Dolním Žlebu. V roce 2011 založil při radě města Děčína komisi cestovního ruchu, kde je doposud členem.
Od roku 2012 je členem Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst.
V roce 2015 spoluorganizoval výstavu "Umění paroplavby" v Národním technickém muzeu. Je vydavatelem webu Děčíňák, dokumentujícího osudy lidí z Děčína.

V roce 2013 založil spolu s dalšími podílníky Komunitní družstvo Podmokly, provozující Komunitní bar Bodenbach, který se stal místem společenského setkávání i organizátorem menších kulturních akcí v Děčíně. V baru se už řadu let pořádají historické a cestopisné přednášky nebo besedy.

V rámci společenské „terapie“ už skoro dvacet let komentuje politické dění v Děčíně, za což není každým oblíben. Je autor řady článků o vlastivědě, lodní dopravě a povodních.

Publikace:
spolu s Miroslav Hubert: Počátky paroplavby na Labi, Děčín 1993
spolu s Františkem Cvrkem a Oldřichem Kotyzou: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě, Děčín 1995
spolu se Štěpánem Janíkem spoluautor komiksu Vartenberk, Děčín 2012
spolu s Františkem Vichtou, Kateřinou Bečkovou, Miroslavem Hubertem, Nikolajem Savickým atd.: Umění paroplavby po řece Vltavě 1865 - 2015, Praha 2016

Odkud: