Hans Krumpe

Místo narození: 
Království u Šluknova, Czech Republic
Místo úmrtí: 
Bílina, Czech Republic
Zdroj: 
PJ - Kvádrberk

Hans Krumpe (7. 10. 1885, Království u Šluknova - 19. 5. 1943, Bílina) křesťanský politik a poslanec. Pocházel z rodiny chudého domácího přadláka. Vystudoval gymnázium v Jablonci nad Nisou a pokračoval studiem práv na německé pražské univerzitě. Aby mohl financovat svá studia, stal se od roku 1907 vychovatelem a soukromým učitelem dětí hraběte Hartiga v Mimoni. Po vypuknutí první světové války přerušil studia a odešel jako jednoroční dobrovolník na frontu, kde byl dvakrát raněn a vyznamenán. Po propuštění z vojenské služby roku 1916 vstoupil do služeb knížecí rodiny Thun-Hohensteinů jako soukromý učitel dětí následníka trůnu Franze Ferdinanda d´Este zavražděného roku 1914 v Sarajevu. Po dvouletém pobytu na zámku v Kvasicích na Moravě a na Konopišti se roku 1918 spolu se svými svěřenci přestěhoval na děčínský zámek, kde později vychovával i mladého hraběte Ernsta Thun-Hohensteina.
Po vzniku Československa vstoupil Hans Krumpe do německé křesťansko-sociální strany a v roce 1919 se stal městským radním v Děčíně. Jako politik vždy zastával konzervativní křesťanské hodnoty a v městské radě se věnoval především sociálním otázkám, mj. řešení poválečné bytové krize.
Již v prvních poválečných volbách kandidoval Hans Krumpe též do parlamentu za volební okres Česká Lípa, druhé místo na kandidátce však ke zvolení nestačilo. V roce 1925 se stal poslancem národního shromáždění, složil funkci děčínského radního a příštích deset let se věnoval vysoké politice. Jako obratný řečník zastupoval v parlamentu zájmy německé menšiny v Československu, především v sociální oblasti. Po prohraných volbách roku 1935, v nichž zvítězila Henleinova SdP, se Hans Krumpe stáhl z veřejného života, odstěhoval se z Děčína do rodného domu své ženy v Bílině a do konce života pracoval jako samostatný daňový poradce.

Odkud: 
Kam: